Referencje


Wykonane inwestycje:

 

 • Remont oddziału dziecięcego Szpital w Bielsku Podlaskim
 • Budowa domów jednorodzinnych w Białymstoku
 • Adaptacja pomieszczeń z dostosowaniem na tomograf komputerowy, Szpital w Bielsku Podlaskim
 • Budowa parkingów łącznie z ogrodzeniem – Mlekovita w Bielsku Podlaskim
 • Budowa hali przemysłowej z cz. socjalną-Giełda Towarowa w Ząbkach k. Warszawy
 • Adaptacja budynku szkoły na klub Rolnika w m. Truski gm. Bielsk Podlaski
 • Adaptacja budynku hydroforni na pomieszczenia Archiwum – Szpital w Bielsku Podlaskim
 • Budowa budynku garażowego oraz  łącznika dla ramp załadunkowych – Mlekovita w Bielsku Podlaskim
 • Budowa budynku  klubu Rolnika w m. Wólka Wygonowska
 • Budowa domów jednorodzinnych w Bielsku Podlaskim
 • Adaptacja i remont budynku na klub Rolnika w Brańsku
 • Adaptacja i remont budynku szkoły na Klub Rolnika w m.Kojły, Gm.Czyże.
 • Zagospodarowanie terenu zakładu Mlekovita w Bielsku Podlaskim: drogi dojazdowe oraz drogi i chodniki z kostki brukowej
 • Budowa parkingu na samochody osobowe przy szkole podstawowej w Orli
 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowca oraz socjalne – Veolia w Bielsku Podlaskim
 • Remont Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, ul. Szkolna ( elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o.)
 • Remont Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim ul. Szkolna (elewacja, pokrycia dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o.)
 • Rozbudowa hali produkcyjnej budynku serowni Mlekovita w Bielsku Podlaskim
 • Budowa parkingu na samochody osobowe i ciężarowe przy szkole podstawowej w miejscowości Orla
 • Budowa ciągów jezdnych i chodników pieszych w miejscowości Wyszki
 • Kompleksowa budowa chodników i placów dojazdowych przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Mlekovita w Bielsku Podlaskim
 • Remont i termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim
 • Adaptacja budynku byłej szkoły na Muzeum Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach, Gmina Brańsk
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brańsku
 • Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchuce Nagórnej, Gmina Drohiczyn
 • Remont leśniczówki, budynku mieszkalnego i gospodarczego w Brańsku, Nadleśnictwo Rudka
 • Remont pomieszczeń części administracyjnej budynku Białostockiego Ośrodka Kultury, ul. Leginowa 5
 • Rozbudowa i remont budynku Banku Spółdzielczego w Bielsk Podlaskim, ul. 3 Maja
 • Wykonanie zagospodarowania i małej architektury przy Urzędzie Gminy w Czyżach
 • Remont i rozbudowa Sklepu PSS "LUX" przy ul. 3 maja w Bielsk Podlaskim
 • Remont Zakładów Wylęgu Drobiu "ANIMEX" przy ul. Piłsudskiego 35 w Bielsku Podlaskim
 • Budowa Przychodni Lekarskiej ul. Piłsudskiego 31
 • Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Widowskiej 4  Bielsku Podlaskim
 • Remont budynków na terenie Jednostki Wojskowej w Hajnówce
 • Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń na przedszkole dla dzieci w Szkole Podstawowej w Czyżach
 • Adaptacja i remont pomieszczeń w Białostockim Uniwersytecie Medycznym przy ul. Kilińskiego 1
 • Remont i rozbudowa Zakładu Wylęgu Drobiu "ANIMEX" przy ul. Wiosennej 2 w Sokółce
 • Budowa łącznika i budynku biurowego w zakładzie "Danwood" przy ul. Brańskiej 132 w Bielsku Podlaskim
 • Budowa parkingów i dróg dojazdowych w zakładzie "Danwood" przy ul. Brańskiej 132 w Bielsku Podlaskim

 

Bieżące inwestycje:

 

 • Budowa budynku socjalnego w Bielsku Podlaskim
 • Budowa stacji paliw w Bielsku Podlaskim
 • Rozbudowa i przebudowa części budynków w ZS NR 1 w Bielsku Podlaskim